053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการเยี่ยมเสริมพลัง จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมติดตามการคัดกรองและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยมี หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเ

  •    0000-00-00

    วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการเยี่ยมเสริมพลัง จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมติดตามการคัดกรองและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยมี หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ