053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง Supervisor AIS Call Center และพนักงาน AIS CALL CENTER

 •    2023-09-26

  ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตําแหน่ง Supervisor AIS Call Center และพนักงาน AIS CALL CENTER
   

            ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง Supervisor AIS Call Center และพนักงาน AIS CALL CENTER นั้น

            บัดนี้ การเลือกสรรได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตําแหน่ง Supervisor AIS Call Center ดังต่อไปนี้