053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 •    2023-10-25

  ???? ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ????
  ตำแหน่ง ครูผู้สอน การเงิน/บัญชี และพนักงานร้านกาแฟ
  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี
  ???? สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมเล็ก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น .????
  ติดต่อ ☎️ 0-5327-8009 ☎️