053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เบรลล์

  •    2023-11-08

    ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
    รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์เบรลล์