053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เบรลล์

  •    2023-11-16

    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
    ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์เบรลล์