053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

  •    2024-03-07

    ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
    เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ