053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง #ครูผู้สอน #เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และ #พนักงานประจำร้านกาแฟ

  •    2024-04-29

    ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    ตำแหน่ง ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และพนักงานประจำร้านกาแฟ