053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  •    2021-07-05

    ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่