053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 (Self Assessment Report : SAR) ​โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

  •    0000-00-00

    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 (Self Assessment Report : SAR)
    โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่