053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กําหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําาแหน่ง Supervisor AIS Call Center และพนักงาน AIS CALL CENTER

 •    2023-09-13

  ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่อง กําหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  ตําาแหน่ง Supervisor AIS Call Center และพนักงาน AIS CALL CENTER
  ด้วยงาน AIS Call Center โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Supervisor AIS Call Center และพนักงาน AIS CALL CENTER