053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษ หลักสูตร “Special Educators Championing Comprehensive Sexuality Education in the Southeast Asia” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ SEAMEO SEN เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ของ นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิต

  •    2024-03-10

    รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษ
    หลักสูตร “Special Educators Championing Comprehensive Sexuality Education in the Southeast Asia” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ SEAMEO SEN เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ของ นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิต